ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriBy & område

 
   
 
   
 


Skallebølle Sportsklubs historie

Efter indvielsen af den ”Nye Skallebølle skole” d. 18. september 1969  blev der oprettet en ”Forældreforening”, som svarer til nutidens Skolebestyrelse. Der blev efterfølgende af denne besluttet, at man i vinterhalvåret kunne spille badminton i den nye gymnastiksal. I 1970 udviklede det sig til, at nogle ”fodboldtosser” fik den ide’ at udfordre arbejdskammerater fra deres respektive arbejdspladser i Odense til fodboldkampe efter arbejdstids ophør på skolens sportsplads. For blot at nævne enkelte var det f.eks. Thrige, Lindø, samt flere. Ungdomshøjskolen i Andebølle var også ind imellem en af modstanderne.

Året efter helt nøjagtig 15. september 1971 var der stiftende generalforsamling i Skallebølle Sportsklub, der ud over fodbold havde badminton på programmet i opstarten. På den stiftende generalforsamling var der heftig diskussion, om man skulle købe 1 eller flere fodbolde, ligesom kontingentet efter længere debat blev fastsat til 5,- kr.

Foreningens første klubhus blev indrettet i den tidligere førstelærerbolig, der dog kun fungerede som klubhus ca. ½ år, inden vi måtte afgive det tilbage til kommunen, der indrettede vort klubhus til børnehave pr. 1/8 – 1978. Til erstatning fik foreningen så stillet en gammel bankbarak fra Nordfyn op som klubhus på den tidligere håndboldbane.

Denne barak blev atter i 1992 leveret tilbage til den daværende Vissenbjerg kommune, eftersom børnehaven nu havde fået vokseværk, og vi i stedet fik det nuværende klubhus indrettet i kælderen på Skallebølle skole. Efter flere og mange forsøg måtte vi på et tidspunkt erkende at ønsket om bygning af en hal i Skallebølle havde lange fremtidsudsigter, hvorfor vi i stedet koncentrerede os om udbygning af de eksisterende klubhus & køkkenfaciliteter til det vi kender i dag. Alt dette skete i 1993. Her kom der så 100.000,- kr. til udbetaling fra Vissenbjerg kommune, et beløb foreningen helt tilbage i 1978 var stillet i udsigt såfremt der ville ske en udbygning af fremtidige klubfaciliteter.

Gennem årene var der som sagt gjort forskellige tiltag i forsøget på at få bygget en hal i Skallebølle, eftersom medlemstallet var i rivende vækst. Der blev lavet tegninger, lavet undersøgelser af timeforbrug samt finansiering af byggeriet og driften fremadrettet. 1. nov. 1987 blev  Skallebølle Sportsklub’s Byggefond oprettet. En fond hvor borgerne i Skallebølle kunne købe 1 eller flere indskudsbeviser a’ 1.000,- kr. Man kunne kalde det en slags lån til Byggefonden. Disse indskudsbeviser stod så urørlige på en konto i Vissenbjerg Bank i en 7 års periode, hvorefter der skete en tilbage betaling til indskyderne over en 4 års periode med 10% første år, 20% andet år, 30% tredje år og sluttelig 40% det fjerde år, og nu havde alle indskyderne så fået deres penge retur, men havde så givet afkald på renterne i denne periode. Renterne havde Byggefonden til gengæld indkasseret, og det var dengang, man fik renter af sine penge i bankerne modsat i dag. Byggefonden havde på denne transaktion tjent den formidable sum af 198.357,34 kr. Da byggeriet af den påtænkte hal aldrig blev en realitet, blev disse penge i stedet brugt i forbindelse med udvidelsen af det nuværende køkken. Så lidt godt fik vi da ud af pengene.

Bøllefesten, som jo gennem årene har ydet et væsentligt tilskud til foreningens drift, blev afholdt første gang i 1982 som en opfølgning på 10 års jubilæet i 1981, hvor vi tjente til foreningen den formidable sum af ca. 5.000,- kr.,  hvilket var mange penge efter datidens forhold. Jubilæumsfesten strakte sig over en hel uge og blev afsluttet med et brag af en fest lørdag aften i det lejede træhus fra Vigerslev Teltudlejning.

Efter de første Bøllefester fandt man ud af at fremstille eget telt dels til eget brug dels til udlejning til andre foreninger. Der blev stiftet en ny forening til dette formål. Det var Teltforeningen af 1983 og denne forenings stiftere var Vissenbjerg hallerne og Skallebølle Sportsklub. Bestyrelsen for Teltforeningen fandt så folk, der tog med ud til foreningerne, der lejede teltet og bidrog med råd og vejledning under opstillingen hos lejerne. Det var tungt materiel at arbejde med, da selve teltet var bygget af et gammelt drivhus som foreningen havde købt ude på Nordfyn, og som Steen Clemmensen så lavede tegningerne til, hvorefter det blev produceret på Produktionshøjskolen Fugleviglund mellem Bred og Vissenbjerg.

Selve opstillingen af teltet var en større og tungere proces end i dag hvor man lejer et lettere og mere handy telt hos Jordløse Boldklub. Man startede lørdag morgen kl. 8.00 efter at alt materiellet var kørt på plads fra den daværende hal på Magtenbølle vej 140 hvor det nuværende Schmidts Radio nu residerer. Sent lørdag eftermiddag gik de 10 -12 mand, der havde været i gang siden morgenstunden, så hjem. Tilbage var der så finpudsningen efterfølgende mandag aften efter arbejdstids ophør. Det var de gode gamle dage med betydelig tungere arbejde end i dag og godt for det.Af aktiviteter gennem årene har der været mange. For blot at nævne i tilfældig rækkefølge kan nævnes: Fodbold, håndbold, badminton, volleyball, idrætsmærke om sommeren, gymnastik, trim og folkedans, samt den ”ikke” idrætslige afdeling Støtteafdelingen. Denne afdeling var den afdeling, der i mange år stod for den årlige dilettantforestilling, der på sit højeste samlede folk til 3 forestillinger i Andebølle forsamlingshus samt generalprøven den første lørdag på Skallebølle skole. Derudover var det også støtteafdelingen, der i mange år var primus motor i ”revyforestillingen” i forbindelse med afholdelse af Bøllefesten, ligesom det var denne afdeling, der havde ansvaret for tilrettelæggelse og afholdelse af Bøllefesten. Jeg mener at erindre, at da Skallebølle Sportsklub var på sit højeste medlemsmæssigt, lå vi på et sted mellem 600 og 700 medlemmer. Her skal vi så også tage i betragtning, at Skallebølle ikke havde så mange indbyggere på daværende tidspunkt.

Gennem mange år arrangerede foreningen op til sommerferien nogle såkaldte ”Blå Ture”, hvor man i bus blev transporteret til en eller andet -  for deltagerne - ukendt destination, hvor aftenen og natten med så blev indledt med spisning efterfulgt af dans og hjemtransport, når værtshuset lukkede. 

Det er jo fantastisk tidsrøvende, når man kommer til at bore i historien, men et sted skal det jo ende. Måske følger der en fortsættelse på et tidspunkt, når tiden tillader, men jeg vil slutte historien her med kronologisk at nævne formændene gennem alle disse år fra 1971 til 2019 hvor vi er nu på skrivende tidspunkt:

Willy Kondrup     1971 – 1973 (foreningens første formand)
Villy Jensen         1973 – 1975
Steen Clemmensen     1975 – 1976
Erik Møller        1976 - 1980    
Peter Skibsted     1980 – 2000
Vagn Pedersen    2000 – 2004
Peter Himmelstrup      2004 – 2005
Børge Christensen      2005 – 2006
Karin Svensson     2006 – 2007
Tina Djelby       2007-2009
Lars Hansen        2009 – 2012
Ivan Godskesen    2012 – 2013
Robert Larsen    2013 – 2014
Henrik Hansen    2014 – 2017
Michael Hansen    2017 – 2019

Mads Lindkjær 2020 -  

Dette var i så korte træk som muligt et tilbageblik gennem årene. Alt dette er jo historien, som jeg og mange andre husker det, og selvfølgelig er en stor del af den virkelige historie gået i glemmebogen, ligesom pladsen også sætter sin begrænsning. Men nu er det skrevet ned, så når vi er borte, kan andre hermed se tilbage, så det ikke helt er glemt.

I dyb respekt for det arbejde mange har fået lov at yde til fællesskabet samt tak for alle minderne.

Peter Skibsted  

Skallebølle Sportsklubs historie

Efter indvielsen af den ”Nye Skallebølle skole” d. 18. september 1969  blev der oprettet en ”Forældreforening”, som svarer til nutidens Skolebestyrelse. Der blev efterfølgende af denne besluttet, at man i vinterhalvåret kunne spille badminton i den nye gymnastiksal. I 1970 udviklede det sig til, at nogle ”fodboldtosser” fik den ide’ at udfordre arbejdskammerater fra deres respektive arbejdspladser i Odense til fodboldkampe efter arbejdstids ophør på skolens sportsplads. For blot at nævne enkelte var det f.eks. Thrige, Lindø, samt flere. Ungdomshøjskolen i Andebølle var også ind imellem en af modstanderne.

Året efter helt nøjagtig 15. september 1971 var der stiftende generalforsamling i Skallebølle Sportsklub, der ud over fodbold havde badminton på programmet i opstarten. På den stiftende generalforsamling var der heftig diskussion, om man skulle købe 1 eller flere fodbolde, ligesom kontingentet efter længere debat blev fastsat til 5,- kr.

Foreningens første klubhus blev indrettet i den tidligere førstelærerbolig, der dog kun fungerede som klubhus ca. ½ år, inden vi måtte afgive det tilbage til kommunen, der indrettede vort klubhus til børnehave pr. 1/8 – 1978. Til erstatning fik foreningen så stillet en gammel bankbarak fra Nordfyn op som klubhus på den tidligere håndboldbane.

Denne barak blev atter i 1992 leveret tilbage til den daværende Vissenbjerg kommune, eftersom børnehaven nu havde fået vokseværk, og vi i stedet fik det nuværende klubhus indrettet i kælderen på Skallebølle skole. Efter flere og mange forsøg måtte vi på et tidspunkt erkende at ønsket om bygning af en hal i Skallebølle havde lange fremtidsudsigter, hvorfor vi i stedet koncentrerede os om udbygning af de eksisterende klubhus & køkkenfaciliteter til det vi kender i dag. Alt dette skete i 1993. Her kom der så 100.000,- kr. til udbetaling fra Vissenbjerg kommune, et beløb foreningen helt tilbage i 1978 var stillet i udsigt såfremt der ville ske en udbygning af fremtidige klubfaciliteter.

Gennem årene var der som sagt gjort forskellige tiltag i forsøget på at få bygget en hal i Skallebølle, eftersom medlemstallet var i rivende vækst. Der blev lavet tegninger, lavet undersøgelser af timeforbrug samt finansiering af byggeriet og driften fremadrettet. 1. nov. 1987 blev  Skallebølle Sportsklub’s Byggefond oprettet. En fond hvor borgerne i Skallebølle kunne købe 1 eller flere indskudsbeviser a’ 1.000,- kr. Man kunne kalde det en slags lån til Byggefonden. Disse indskudsbeviser stod så urørlige på en konto i Vissenbjerg Bank i en 7 års periode, hvorefter der skete en tilbage betaling til indskyderne over en 4 års periode med 10% første år, 20% andet år, 30% tredje år og sluttelig 40% det fjerde år, og nu havde alle indskyderne så fået deres penge retur, men havde så givet afkald på renterne i denne periode. Renterne havde Byggefonden til gengæld indkasseret, og det var dengang, man fik renter af sine penge i bankerne modsat i dag. Byggefonden havde på denne transaktion tjent den formidable sum af 198.357,34 kr. Da byggeriet af den påtænkte hal aldrig blev en realitet, blev disse penge i stedet brugt i forbindelse med udvidelsen af det nuværende køkken. Så lidt godt fik vi da ud af pengene.

Bøllefesten, som jo gennem årene har ydet et væsentligt tilskud til foreningens drift, blev afholdt første gang i 1982 som en opfølgning på 10 års jubilæet i 1981, hvor vi tjente til foreningen den formidable sum af ca. 5.000,- kr.,  hvilket var mange penge efter datidens forhold. Jubilæumsfesten strakte sig over en hel uge og blev afsluttet med et brag af en fest lørdag aften i det lejede træhus fra Vigerslev Teltudlejning.

Efter de første Bøllefester fandt man ud af at fremstille eget telt dels til eget brug dels til udlejning til andre foreninger. Der blev stiftet en ny forening til dette formål. Det var Teltforeningen af 1983 og denne forenings stiftere var Vissenbjerg hallerne og Skallebølle Sportsklub. Bestyrelsen for Teltforeningen fandt så folk, der tog med ud til foreningerne, der lejede teltet og bidrog med råd og vejledning under opstillingen hos lejerne. Det var tungt materiel at arbejde med, da selve teltet var bygget af et gammelt drivhus som foreningen havde købt ude på Nordfyn, og som Steen Clemmensen så lavede tegningerne til, hvorefter det blev produceret på Produktionshøjskolen Fugleviglund mellem Bred og Vissenbjerg.

Selve opstillingen af teltet var en større og tungere proces end i dag hvor man lejer et lettere og mere handy telt hos Jordløse Boldklub. Man startede lørdag morgen kl. 8.00 efter at alt materiellet var kørt på plads fra den daværende hal på Magtenbølle vej 140 hvor det nuværende Schmidts Radio nu residerer. Sent lørdag eftermiddag gik de 10 -12 mand, der havde været i gang siden morgenstunden, så hjem. Tilbage var der så finpudsningen efterfølgende mandag aften efter arbejdstids ophør. Det var de gode gamle dage med betydelig tungere arbejde end i dag og godt for det.

 

Af aktiviteter gennem årene har der været mange. For blot at nævne i tilfældig rækkefølge kan nævnes: Fodbold, håndbold, badminton, volleyball, idrætsmærke om sommeren, gymnastik, trim og folkedans, samt den ”ikke” idrætslige afdeling Støtteafdelingen. Denne afdeling var den afdeling, der i mange år stod for den årlige dilettantforestilling, der på sit højeste samlede folk til 3 forestillinger i Andebølle forsamlingshus samt generalprøven den første lørdag på Skallebølle skole. Derudover var det også støtteafdelingen, der i mange år var primus motor i ”revyforestillingen” i forbindelse med afholdelse af Bøllefesten, ligesom det var denne afdeling, der havde ansvaret for tilrettelæggelse og afholdelse af Bøllefesten. Jeg mener at erindre, at da Skallebølle Sportsklub var på sit højeste medlemsmæssigt, lå vi på et sted mellem 600 og 700 medlemmer. Her skal vi så også tage i betragtning, at Skallebølle ikke havde så mange indbyggere på daværende tidspunkt.

Gennem mange år arrangerede foreningen op til sommerferien nogle såkaldte ”Blå Ture”, hvor man i bus blev transporteret til en eller andet -  for deltagerne - ukendt destination, hvor aftenen og natten med så blev indledt med spisning efterfulgt af dans og hjemtransport, når værtshuset lukkede. 

Det er jo fantastisk tidsrøvende, når man kommer til at bore i historien, men et sted skal det jo ende. Måske følger der en fortsættelse på et tidspunkt, når tiden tillader, men jeg vil slutte historien her med kronologisk at nævne formændene gennem alle disse år fra 1971 til 2019 hvor vi er nu på skrivende tidspunkt:

Willy Kondrup     1971 – 1973 (foreningens første formand)
Villy Jensen         1973 – 1975
Steen Clemmensen     1975 – 1976
Erik Møller        1976 - 1980    
Peter Skibsted     1980 – 2000
Vagn Pedersen    2000 – 2004
Peter Himmelstrup      2004 – 2005
Børge Christensen      2005 – 2006
Karin Svensson     2006 – 2007
Tina Djelby       2007-2009
Lars Hansen        2009 – 2012
Ivan Godskesen    2012 – 2013
Robert Larsen    2013 – 2014
Henrik Hansen    2014 – 2017
Michael Hansen    2017 – 2019

Mads Lindkjær 2020 -  

Dette var i så korte træk som muligt et tilbageblik gennem årene. Alt dette er jo historien, som jeg og mange andre husker det, og selvfølgelig er en stor del af den virkelige historie gået i glemmebogen, ligesom pladsen også sætter sin begrænsning. Men nu er det skrevet ned, så når vi er borte, kan andre hermed se tilbage, så det ikke helt er glemt.

I dyb respekt for det arbejde mange har fået lov at yde til fællesskabet samt tak for alle minderne.

Peter Skibsted 


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere